התקנת הרחבת חנות האינטרנט של Chrome ב- Microsoft Edge עבור Windows ו- MacOS