סרגל המועדפים מוצג בדף 'כרטיסיה חדשה' ללא קשר להגדרה בתפריט תלוי ההקשר